چراغ های خیابانی

  • مدل:

 

چراغ های خیابانی یکی از مبلمانهای شهری محسوب میشوند و از محصولات صنایع روشنایی به شمار میروند و با توجه به نوع کاربردشان انواع مختلفی دارند این چراغها مصرف انرژی بسیار پایینی دارند وعمرمفیدی حدود پانزده سال دارند.