نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی

  • مدل:

نمونه پروژه های انجام شده توسط شرکت آریا نیرو گوهرعبارتند از:
1
پروژه عظیم تامین روشنایی پارکهای شهرداری یزد از 550 تیر چراغ خورشیدی
2
برق رسانی به تعدادی مزارع پرورش مرغ و شتر مرغ با توان نامی 4 کیلو وات وبالاتر
3
نصب سیستم های پرقدرت کم مصرف در سپاه تهران ویزد.