پنل های ال ای دی سقفی

این نوع لامپها از تکنولوژی خاص و متفاوتی برای روشن کردن فضا بهره مند میباشند .بهترین مکانی که میتوان از این پنل ها استفاده کرد در داخل ساختمان و به منظور نورپردازی میباشند.این لامپ ها طراحی متفاوتی دارند و طیف رنگی زیبا ومتنوعی را ایجاد میکنند .

 

زیر دسته ها
محصولات

پنل های ال ای دی سقفی

مدل :

این نوع لامپها از تکنولوژی خاص و متفاوتی برای روشن کردن فضا بهره مند میباشند .بهترین مکانی که میتوان از این پنل ها استفاده کرد در داخل ساختمان و به منظور نورپردازی میباشند.این لامپ ها طراحی متفاوتی دارند و طیف رنگی زیبا ومتنوعی را ایجاد میکنند .

اطلاعات بیشتر

پنل های ال ای دی سقفی 2

مدل :

این نوع لامپها از تکنولوژی خاص و متفاوتی برای روشن کردن فضا بهره مند میباشند .بهترین مکانی که میتوان از این پنل ها استفاده کرد در داخل ساختمان و به منظور نورپردازی میباشند.این لامپ ها طراحی متفاوتی دارند و طیف رنگی زیبا ومتنوعی را ایجاد میکنند .

اطلاعات بیشتر