نیروگاه خورشیدی

  • مدل:

ایران با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال جزء بهترین کشورهای دنیا در زمینه پتانسیل انرژی خورشیدی در جهان است. با توجه به موقعیت جغرافیای ایران و پراکندگی روستایی در کشور، استفاده از انرژی خورشیدی یکی از مهمترین عواملی است که باید مورد توجه قرار گیرد. استفاده ازاین نوع تکنولوژی یکی از بهترین راه‌های تولید انرژی و برق در مقایسه با دیگر مدل‌های انتقال انرژی  از نظر هزینه، حمل‌ونقل، نگهداری و عوامل مشابه میباشد که نه تنها از تظر زیست محیطی میتواند بستر مناسبی را در جهت از بین بردن آلاینده ها ایجاد کند بلکه از جهت سودآوری بصورت دراز مدت و دائمی برای سرمایه گذار میتواند نقش به سزایی را داشته باشد .