لامپ های هالوژنی صنعتی

  • مدل:

لامپ های  هالوژنی از انواع جدید لامپ ها هستند که درواقع شکل تغییر یافته ای از لامپ های رشته ای میباشند .این لامپ ها دارای شکل ظاهری زیبایی هستند که میتوانند در سالن ها و منازل وادارات مورد استفاده قرار گیرند .