پنل های خورشیدی 3

  • مدل:

از مزایای نیرو گاه خورشیدی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. این نیروگاه ها نیاز به سوخت ندارند.

2. این نیروگاه ها نیاز به آب ندارند، به خصوص در نوع دودکش خورشیدی،لذا در مناطق کویری و کم آب ایران مناسب می باشند.

3. این نیروگاه ها علاوه بر این که قادرهستند به شبکه های بزرگ برق برسانند، در شبکه های کوچک  برای انتقال برق نیاز به کابل های فشار قوی ندارند.

4. این نیروگاه ها به دلیل نداشتن استهلاک زیاد دارای عمر زیادی هستند.

5. این نیروگاه ها تولید هیچ نوع  آلاینده ای که باعث آلودگی هوا شود را ندارند.