پنل های خورشیدی 1

  • مدل:

نیروگاههای خورشیدی،با مزایای بسیاری که در مقایسه با نیروگاههای فسیلی و اتمی دارند،در آینده می توانند به ویژه درسازگاری با محیط زیست،مشکل برق را به ویژه درهنگام به اتمام رسیدن ذخائر نفت وگاز حل کنند. یکی از مزایای این نیروگاهها این است که برخلاف نیروگاههای فسیلی که قیمت برق تولیدی آنها تابع قیمت نفت بوده و همیشه درحال تغییر و نوسان است، نیروگاههای خورشیدی نیاز به سوخت ندارند و این نوسان در آنها وجود نداشته و می‌توان بهای برق مصرفی را برای مدت طولانی ثابت نگاه داشت