مقاله

پنل خورشیدی:این سلول ها,مربع های نازک,دیسک ها یا فیلم هایی از جنس نیمه هادی هستند که ولتاژ و جریان کافی را در زمان قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید تولید می کند. پنل های خورشیدی متداول به دو نوع مونوکریستال و پلی کریستال تقسیم می شوند.

اینورتر:اینورترخورشیدی جریان مستقیم را از پنل ها گرفته و آن را به جریان متناوب تبدیل می کند. اینورترها علاوبر تبدیل جریان وظیفه ی خطای اتصال به زمین پایش وضعیت سیستم که شامل ولتاژ و شدت جریان مدارها,تولید انرژی و ردیابی نقطه حداکثر توان را نیز بر عهده دارند.

استراکچر: استراکچرهای فلزی از جمله سازه های فلزی صنعتی محسوب می گردند. استراکچرهای فلزی یکی از دشوارترین نحوه اجرا و عملیات ساخت را دارا می باشد چرا که به ظرافت و دقت بسیار بالایی در ساخت نیازمند است. این نوع سازه جهت قرارگیری تجهیزات طراحی و اجرا می گردد.