مقاله 1

مزایای استفاده از سیستم های خورشیدی                                                                                                              
با توجه به محدودیت منابع انرژی در سطح جهان ،یافتن راه حلی پایا که علاوه بر تامین انرژی، بهره وری اقتصادی مطلوبی را نیز به همراه داشته باشد امری ضروری محسوب میشود دراین میان تامین انرژی مورد نیاز از طریق پرتو های خورشیدی به عنوان یک منبع دائمی و رایگان گزینه ای بسیار مطمئن و سودمند برای تامین انرژی مورد نیاز بخش های خانگی تجاری و حتی صنعتی میباشد.


اثرات زیست محیطی نیروگاه های خورشیدی
نیروگاه های خورشیدی برخلاف نیروگاه های برق فسیلی در طول فرآیند تولید برق هیچ گونه اثر مخرب زیست محیطی مشابه احتراق سوخت های فسیلی به همراه ندارد وفرایند تولید برق ازصفحات خورشیدی یک فرایند  کاملا  پاک میباشد.