نیروگاه خورشیدی

 

نیروگاه انرژی خورشیدی: (solar power plant )
تبدیل انرژی از نور خورشید به برق را انجام می دهد، یا به طور مستقیم با استفاده از فتوولتائیک به طور غیر مستقیم با استفاده از انرژی خورشیدی متمرکز، و یا ترکیبی از آن می باشد. سیستم های انرژی خورشیدی متمرکز از لنزها یا آینه ها و سیستم های ردیابی استفاده می کنند تا یک منطقه بزرگ نور خورشید را به یک پرتو کوچک متمرکز کنند. سلول های فوتوولتائیک با استفاده از اثر فتوولتائیک نور را به جریان برق تبدیل می کنند.

 
 

مزایای استفاده از انرژی خورشیدی:

 منبع انرژی تجدید پذیر

(از جمله مزایای پنل های خورشیدی، مهمترین چیز این است که انرژی خورشیدی یک منبع انرژی واقعی است)      


وجود تابش موثر نور خورشید بین 6 الی 7 ساعت در طول روز


 نداشتن آلایندگی و آلودگی

تجدید پذیری 5000 برابری انرژی خورشیدی نسبت به سایر انرژی ها


سرمایه گذاری و سودآوری مطمئن و دائمی

سهولت استفاده و انتقال این نوع انرژی ها در منطق صعب العبور