اطلاعات فنی

اجزای تشکیل دهنده یک نیروگاه خورشیدی

پنل خورشیدی:

این سلول ها، مربع های نازک، دیسک ها یا فیلم هایی از جنس نیمه هادی  هستند  که ولتاژ و جریان کافی را در زمان قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید تولید می کند. پنل‌های خورشیدی متداول به دو نوع مونو کریستال و پلی کریستال تقسیم می‌شوند. پنل‌های مونو کریستال کمی بهتر از پنل های پلی کریستال می‌باشند.

اینورتر:

ایونتر خورشیدی جریان مستقیم (DC) را از پنل ها گرفته و آن‌را به جریان متناوب (AC) تبدیل می‌کند. علاوه بر این اینورترها  همانند مغز  سیستم عمل می‌کنند و علاوه بر تبدیل  جریان  وظیفه‌ی خطای اتصال  به زمین  پایش وضعیت سیستم که شامل ولتاژ و شدت جریان در مدار‌های AC و DC، تولید انرژی و ردیابی نقطه حداکثر توان را نیز بر عهده دارند.


استراکچر خورشیدی:

پایه پنل خورشیدی یا همان استراکچر خورشیدی به سازه ای گفته می شود که پنل های خورشیدی بر روی آن نصب و تحت زاویه ای مشخص رو به آسمان، در مقابل نور خورشید قرار می گیرند. به طور معمول استراکچر پنل خورشیدیاز جنس آلمینیوم یا آهن با روش گالوانیزه گرم می باشد. دوام و جنس استراکچر از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا باید پنل خورشیدی را تحت رطوبت و وزش باد با سرعت بالا تا حدود 120 کیلومتر در ساعت نیز حفظ نماید.

تابلوهای برق و فیوزهای مربوطه و سایر متعلقات